Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

BIM REVIT

ספריית ה- BIM (מידול אינפורמציה של המבנה) של NUDURA באתר זה נוצר כדי לסייע למתכננים במלאכת תכנון הבניין בבואם לבנות מפרט לתבניות הבטון המבודדות של NUDURA. קבצים אלה מיועדים לעבוד עם תכנות Autodesk Revit לתכנון.
סיפקנו את קבצי התכנית/פרויקט של Revit כדי להעניק למתכנן פלטפורמה של סוגי קיר של NUDURA שבאמצעותם ניתן להתחיל את תהליך התכנון. כל סוג קיר מלווה ברשימת מאפיינים עם מידע קצר ומדויק לגבי כול סוג. קבצי הפרויקט והתכנית מאפשרים להעלות את סוגי הקיר של NUDURA לתוך פרויקטים קיימים. למשתמשי Revit שמבקשים שסוגי הקיר של NUDURA יהיו זמינים ברגע שפותחים את התכנה, NUDURA מספקת תבנית Revit (.rte).
תבניות NUDURA בתלת ממד מעניקות למתכנן את היכולת לראות את הצורה הגיאומטרית של כל יחידת תבנית של NUDURA ולהתאים ולסובב אותה לכל מבט הדרוש, מבלי לצאת מהמשרד. הערה: בגלל גודל הקבצים, מודלים אלה מיועדים לצפייה בלבד ולא להרכבה בתוך פרויקט.
כמו כן, NUDURA מספקת קבצי .dwf של כול התבניות בתלת ממד כדי לאפשר למשתמשים בלי Revit Autodesk לצפות בסדרת הבניות של NUDURA בתלת ממד. ניתן להוריד את תכנית Autodesk Design Reviewחינם מ- Autodesk. תכנה זו מציעה מגוון אפשריות לצפייה בתבניות NUDURA בתלת ממד. כדי לצפות בקבצי .dwf נא להוריד Autodesk Design Review בקישור הבא:
Autodesk Design Review
ספריית BIM
תבנית ליבת בטון 4″ (102 מ”מ)
אימפריאלי מטרי
תבנית סטנדרטית DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 90° DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 45° DWF RFA DWF RFA
תבנית עם גימור משופע מצד אחד DWF RFA DWF RFA
תבנית שפת אבן DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T קצר DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T ארוך DWF RFA DWF RFA
יחידת קצה DWF RFA DWF RFA
מתאם גובה DWF RFA DWF RFA

קבצי Revit פרויקט/תבנית

אימפריאלי מטרי
קבצי פרויקט RVT RVT
קבצי תבנית RTE RTE

תבנית ליבת בטון 8″ (203 מ”מ)

אימפריאלי מטרי
תבנית סטנדרטית DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 90° DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 45° DWF RFA DWF RFA
תבנית עם גימור משופע מצד אחד DWF RFA DWF RFA
תבנית שפת אבן DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T קצר DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T ארוך DWF RFA DWF RFA
יחידת קצה DWF RFA DWF RFA
מתאם גובה DWF RFA DWF RFA
תבנית ליבת בטון 6″ (152 מ”מ)
אימפריאלי מטרי
תבנית סטנדרטית DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 90° DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 45° DWF RFA DWF RFA
תבנית עם גימור משופע מצד אחד DWF RFA DWF RFA
תבנית שפת אבן DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T קצר DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T ארוך DWF RFA DWF RFA
יחידת קצה DWF RFA RFA | DWF
מתאם גובה DWF RFA DWF | RFA
תבנית ליבת בטון 12″ (305 מ”מ)
אימפריאלי מטרי
תבנית סטנדרטית DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 90° DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 45° DWF RFA DWF RFA
תבנית עם גימור משופע מצד אחד DWF RFA DWF RFA
תבנית שפת אבן DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T קצר DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T ארוך DWF RFA DWF RFA
יחידת קצה DWF RFA DWF RFA
מתאם גובה DWF RFA DWF RFA
תבנית ליבת בטון 10″ (254 מ”מ)
אימפריאלי מטרי
תבנית סטנדרטית DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 90° DWF RFA DWF RFA
תבנית פינה 45° DWF RFA DWF RFA
תבנית עם גימור משופע מצד אחד DWF RFA DWF RFA
תבנית שפת אבן DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T קצר DWF RFA DWF RFA
תבנית בצורת T ארוך DWF RFA DWF RFA
יחידת קצה DWF RFA DWF RFA
מתאם גובה DWF RFA DWF RFA

 

חפשו באתר