Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פרמטרים הנדסיים

איך שונה הנחת פלדה ב- NUDURA ICF מזו של קיר יצוק מסורתי

שיח התכנון הבא מיועד למתכננים אשר טרם הכירו שיטות להרכבה או לתכנון עם ICF. כשמתכננים עם NUDURA® תבניות הבטון המבודדות יוצרות קיר בטון שטוח, מונוליטי ומחוזק עם בידוד בשני הצדיים. להלן שלשה הבדלים ביחס לפלדה לחיזוק בין קירות יצוקים מסורתיים לבין תבניות הבטון המבודדות של NUDURA®.

  • שימוש מינימלי בחוט קשירה: ייתכן ויידרשו קשרי פלדה בנקודות ספציפיות בהתקנת עמודים או קורות בהזמנה מיוחדת, או סביב פתחים. על אף זאת, רוב התקנת הפלדה מתבצעת ללא חוט קשירה. במקום זה, NUDURA משתמשת במבנה הרשת שלה המאפשר חיבור רוחבי כך שניתן לבנות את הקיר באמצעות שיטות החפייה ללא מגע (non-contact lap splice method). זה נכון הן להנחת מוטות חיזוק אופקיים והן לאנכיים בכפוף לסעיף 12 של קוד בנייה ACI 318 בארה”ב ו- CAN/CSA A23.1 וכן A23.3 בקנדה. החפיה ללא מגע בתבניות בטון מבודדות חייבת להיות באורך של פי 40 מקוטר המוט. (על פי סעיף 7.6.6.4 בקוד הבנייה ACI 318 וכן סעיף 7.4.2.3 בקוד בנייה CAN/CSA A23.3). נוסף על כן, אין למקם את המוטות החופפים במרחק גדול יותר מ- 1/5 מאורך החפיה, או יותר מ- 152 מ”מ בכל מקרה. (סעיף 12.14.2.3 של ACI 318 ושל CSA A23.3).
  • סדר הנחת הפלדה: בשונה מתבניות מסורתית שמחייבות חיבור רשת הברזל לפני הנחת התבנית, עם NUDURA® מניחים את מוטות הברזל האנכיים כל שלב בנפרד תוך הערמת התבניות סביב הקיר, אחת על גבי השנייה. בדרך כלל, פינות ותבניות בצורת T ישתמשו בשיטת החפיה ללא מגע (אלא אם כן יש הנחיות אחרות). לאחר שנקבע גובה היציקה (תפר היציקה), ניתן לשזור מוטות פלדה אנכיים בין המוטות האופקיים. אם אין זה גובה הקיר הסופי, ניתן להכין מוטות חתוכים מראש להתקנה ברגע שהושלמה יציקת הבטון. מוטות אלה מחזקים את תפר היציקה. יש לעמוד בדרישות התקן לגבי חפיה של פי 40 קוטר המוט.
  • אין חוט קשירה ביסודות: כפי שצוין קודם, הנחת ICF נשענת על כוח רוחבי באמצעות התקנת מוטות שעולים מהיסודות אל תוך בסיס הקיר. לא חייבים לקשור את המוטות של היסודות לפלדת החיזוק האנכית בקיר.

 

שיטת הנחת פלדה אופקית

עיצוב הרשת הייחודי של NUDURA® מאפשר לך למקם את מוטות החיזוק בצורה מדויקת בתוך חלל הקיר ועל יד כך להבטיח שהם יישאר במקום האופטימלי (ראה שרטוט 1). זה מתאפשר הודות לטפסות אשר מודפסות אל תוך החלק העליון והתחתון של כל רשת, ומאפשרות הנחה מדויקת של הזיון האופקי בתוך ליבת הבטון. טפסות אלו גם מאפשרות הנחה אופקית של זיון לאורך הקיר, ועל ידי כך פורסות בפני המהנדס מספר אפשריות לשיפור החוזק הכולל של הקיר. הודות לבידוד ה- EPS בשני צדדי הבטון, הקיר נחשב בטון לא חשוף. זה מאפשר הנחת הזיון קרוב עד כדי 10 מ”מ מפני השטח של קיר הבטון.

המלצות למפרט לזיון אופקי

NUDURA ממליצה שהפלדה האופקית תונח במרווחים של 457 מ”מ.
אם יש צורך לתוספת לחיזוק האופקי, יש לשקול שימוש במוט בקוטר גדול יותר, או למקם אותם במרווחים של 229 מ”מ. לפני שמאמצים את המפרט הנ”ל, יש לשקול הגדלת קוטר המוטות האנכיים או הנחה צפופה יותר של הזיון בכדי להגיע לחוזק הקיר הרצוי. הערה: הנחת המטות במרווחים של 229 מ”מ תישקל רק כאופציה אחרונה.
בהתאם להוראות ההתקנה, ככל שההתקנה עולה שככה, מוטות החיזוק האופקים יונחו לסירוגין בנקודות נעילה בצדדים נגדיים כך שבכל שכבה (457 מ”מ) המוט האופקי יתפוס צד אחד או משנהו של הפלדה האנכית, בהתאם להוראות המהנדס (ראה שרטוט 2).

 

בכדי לנצל עד הסוף את הדיוק של הנחת הפלדה, המהנדס עשוי להורות על הנחת הפלדה האופקית כדי למקם את הפלדה האנכית:
בצד הפנימי של קיר מתחת למפלס הקרקע
בצד החיצוני של קיר מסד שכולל מילוי אדמה גבוה יותר ממפלס הקרקע מסביב
במרכזו של קיר מעל למפלס הקרקע כדי לעמוד בלחץ רוח מכיוונים מרובים (כפי שמתואר בשרטוט 2).

שיטת הנחת פלדה אנכית

רשתות הקישור של NUDURA® ממוקמים בלוחות התבנית במרווחים של 203 מ”מ. כדי להניח את הפלדה האנכית בצורה האופטימלית, מתקין שעבר הכשרה של NUDURA® יקפיד על שלשה דברים:
 
  • יבטיח שהתבניות מונחות כך שכל הרשתות מיושרות אנכית אחת עם השנייה.
  • ישחיל מוטות פלדה אנכיות כלפי מטה את תוך התבנית כך שיהיה שזור אל תוך המרווח במרכז התבנית אשר נוצרה על ידי המיקום לסירוגין של מוטות החיזוק האנכיים (כפי שצוין לעיל).
  • יתקין את הפלדה האנכית כך שהיא צמודה לרשת בצד של התבנית שממנו נוצק הבטון קודם אל תוך הקיר. כשהבטון לוחץ על הפלדה האנכית, לחץ הבטון יצמיד את הפלדה לרשת וזה ימנע מהמוט לזוז ולצאת ממצב מיושר בזמן היציקה (זו הסיבה שאין צורך לקשר באמצעות חוט קשירה).

 

אם יקפיד למלא אחר ההמלצות הבאות אודות מוטות החיזוק האנכיים, יבטיח המתכנן שהמתקין יניח את הפלדה בצורה מהירה ואופטימלית במסגרת מערכת הקיר של NUDURA® ועל ידי כך יבטיח יישור אנכי מושלם.

המלצות למפרט לזיון אנכי

  • תוך שימוש בשיטות ההתקנה הנ”ל, יש לזכור שההתקנה מתבצעת בצורה היעילה ביותר כאשר היא נעשית על רשת אנכית במרווחים של 203 מ”מ (דהיינו, 203, 406, 610, 813, 1016 ו- 1219 מ”מ).
  • אם חישובי התכנון דורשים מרווחים אנכיים שונים מהנ”ל, יש לשקול הכפלת כל מוט שני או שינוי עובי המוטות במיקומים המומלצים ע”י NUDURA® כדי להגיע לכמות שווה של פלדה בחתך ולעמוד במפרט, וזאת במקום למקם את המוטות באופן מאולץ (במרווחים של 305, 356 או 358 מ”מ, לדוגמא).
  • בגובה הרצפה או נקודת סיום היציקה, השתמש בשיטת החפיה ללא מגע לתפרי היציקה, דבר שלא יצריך חוט קשריה. זה יקל על הבנייה בשטח לעומת שיטות מסורתיות אשר מצריכות גישה בנקודות התפר לצרוך קישרה בתיל. זכור תמיד כי שמים את הפלדה האנכית אחרי שבונים את הקיר לגובה המתוכנן (ראה שרטוט 3).

חפשו באתר