Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
עמוד ראשי / ICF / הסדרה המשולבת / מערכת פיגום/יישור

מערכת פיגום/יישור

מרכיב מרכזי במערך המוצרים של NUDURA® הינו מערכת היישור שלנו. מערכת זו מותקנת במהלך הבנייה עם ICF, בדרך כלל בשכבה השלישית של התבניות. מערכת רב תכליתית זו תומכת בתבניות בזמן יציקת הבטון, ומהווה פלטפורמה לעבודה בטוחה עבור המתקין. כמו בכל מערכת פיגומים, יש לבצע בקרת בטיחות במשך כל זמן העבדה. המתקין חייב להכיר ולהבין את כל תקני הבטיחות בנוגע למרווחים, הנחת קרשים ומעקות בטיחות.

מערכת היישור תוכננה כדי לתמוך במשקל העובדים ובקירות של NUDURA וכן לעמוד בלחצי אוויר בלבד. שימוש במערכת לכל מטרה מלבד בנייה ב- ICF עלול לגרום לכשלים ואף לפגיעה גופנית במשתמשים בה.

מערכת היישור של NUDURA נבדקה ועומדת בכל תקני הבטיחות בצפון אמריקה ורוב מדינות אירופה. אם בזמן הבנייה, יבקשו רשויות הבטיחות תיעוד אודות עמידת מערכת היישור של NUDURA בתקנים מקומיים, ניתן להשיגם מהמפיץ המורשה באזור המתקין. אם מערכת היישור של NUDURA לא עומדת בדרישות תקנות הבטיחות המקומיות, יהיה צורך להנדסה מותאמת לאתר.

המפיצים המורשים של NUDURA יכולים לסייע בכל הקשור לשימוש במערכת התמיכה של NUDURA בזמן הבנייה. כמו כן ניתן לקבל הוראות מפורטות מ- NUDURA על השימוש במערכת התמיכה בזמן הבנייה עם תבניות הבטן המבודדות של NUDURA. לפרטים נוספים, בקרו במרכז המשאבים שלנו.

חפשו באתר