Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
עמוד ראשי / ICF / הסדרה המשולבת / טכנולוגיית תקרות

טכנולוגיית תקרות

טכנולוגיית התקרה של NUDURA®

טכנולוגיית התקרה של NUDURA היא פתרון מהיר, חסכני ובעלת ביצועים מעולים להתקנת תקרות בבתים.

משלימים את מעטפת הבניין עם שתי שכבות קצף, מחוזקות בנקודות חיבור המוטמעות בעץ, לבידוד יוצא מן הכלל
מקטינה חדירת אוויר באופן יעיל כל כך שאין צורך בשכבת מחסום אדים נוספת.
שכבה כפולה מקטינה עוד יותר את תופעת המוליכות התרמית.
הקצף אינו כולל CFC או HCFC אשר מזיקים לסביבה.
100 % ניתן למחזור.
בשנתיים האחרונות, שינויים בקודי הבנייה ברחבי העולם מחייבים הגדלה בערכי הבידוד במעטפות בניין יחד עם אטימות כללית במבנה. עם NUDURA, תוכל לעמוד בדרישות אלו.

טכנולוגיית הבידוד Retrofit של NUDURA (בידוד בשיטת שדרוג מבנה קיים) היא שיטת התקנה קלה ופשוטה בהשוואה לשיטות גימור מסורתיות מרובות שלבים.

פשוט חברו את הלוחות הסטנדרטיים של NUDURA בגודל 1.2 X 2.4 מ’ לקיר באמצעות פס החיבור המוטבע בהם ואמצעי חיבור מתאימים. לוחות Retrofit לבידוד של NUDURA מתחברים זה לזה בחפיפה באופן מושלם. קל להשלים את צנרת החשמל ולחבר לוח טיח או גבס באמצעות פס החיבור ברוחב 64 מ”מ במרווחים של 400 מ”מ כדי להתקין בידוד קיר מוכן לגימור.

פשוט חברו את הלוחות הסטנדרטיים של NUDURA בגודל 1.2 X 2.4 מ’ לקיר באמצעות פס החיבור המוטבע בהם ואמצעי חיבור מתאימים. לוחות Retrofit לבידוד של NUDURA מתחברים זה לזה בחפיפה באופן מושלם. קל להשלים את צנרת החשמל ולחבר לוח טיח או גבס באמצעות פס החיבור ברוחב 64 מ”מ במרווחים של 400 מ”מ כדי להתקין בידוד קיר מוכן לגימור.

כתוצאה מדרישות אנרגיה גדלות ועלייה במחיר הדלק יש צורך להפיק את המרב מטכנולוגיות לבידוד קירות בבתים ובבניינים מסחריים. טכנולוגיית Retrofit לבידוד קירות של NUDURA הינה פתרון אידאלי שמקטין את צריכת האנרגיה, מגדיל חיסכון ומעניק נוכחות, הכל בהליך אחד.

חפשו באתר