Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מתחת לשיפוע הבנייה
Below Grade Construction

 covers below-grade construction details that apply to all building types, for either Combustible or Non-Combustible Construction classifications. It includes general information to consider when working with Nudura in both plan and vertical section layout

בנייה דליקה

שימוש בNUDURA מעל קרקע לבניינים המסווגים כבנייה דליקה תחת קודי בנייה רלוונטים.

בנייה שאינה דליקה

ICF של Nudura ליישומי בנייה שאינם דליקים. יתרון מרכזי בשימוש במכשירי ICF הוא זמני התקנה מהירים יותר, אותם תוכלו להשיג כאשר גובה הרצפה עד התקרה נשאר זהה בכל אחד בבניין רב קומתי.

חומת אש

ככל שטכנולוגיית ICF הופכת פופולרית יותר ויותר לבנייה מסחרית, יש ויכוח אם ניתן להשתמש בה להקמת חומות אש בתוך מבני בניין.

פרופילי יחידות טופס
form unit profiles

ספריית BIM

ספריית BIM מסייעת לאנשי מקצוע בתחום התכנון בשלבים הראשונים של הפרויקט בעבודה עם תוכנת עיצוב לבניין.

קריטריונים לעיצוב מוקדם

שיקולי מפתח שצריך לחשוב עליהם לפני שתתחיל לבנות עם NUDURA. בהמלצות אלה כדי להשיג ביצועי קיר אופטימליים.

חפשו באתר