Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מכללת אקובילד

רישום

מידע חשוב

  • משתתפים יקבלו ספר הדרכה (עב קרס) “מדריך למתקין” מחברת וכלי כתיבה.
  • עלות הקורס הינה 400 ₪ אך בשלב זה תינתן חינם עד להודעה חדשה.
  • שעות הקורס: 9:00 עד 17:00. תוגש ארוחת צהרים קלה ושתיה חמה זמינה במשך כל היום.
  • כדי להירשם, צור קשר עם מפיץ מורשה. או שיתחברו לטופס צור קשר עם נושא הירשם לקורס.

חברת NUDURA או אקובילד לא יישאו באחריות לכל נזק כללי, מיוחד, ישיר או עקיף, כולל נזק לגוף, אשר ייגרם למן דהו, כולל אך לא מוגבל למתקין, קבלן, אדריכל, מהנדס, ו/או בעל הנכס כתוצאה מהתקנה או הרכבה של מוצריNUDURA . או Ecobuild שלא הותקנו על פי הוראות היצרן שאקו בילד מספקת. NUDURA או אקובילד שומרים לעצמם את הזכות לבטל כיתה או תחילת הקורס כתוצאה מכל סיבה על פי שיקול דעתה של הנהלת אקובילד. 

הדרכות וידאו

לצפייה בסרטוני הוידאו של אקובילד נודורה.

מידע לקבלנים

קבלן? בוא להיווכח באזור הקבלנים האישי שיצרנו לך, האזור מכיל מבחנים ותרגולים,
קישורים ישירים ומהירים לתקנים שבהם אקובילד נודורה תומכת,
סרטונים לצפייה ישירה ודברים נוספים.

חפשו באתר