Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התקנת תבניות ליציקת בטון | הוראות התקנה

6.0 הוראות התקנה

מבוא

מטרת חלק זה במדריך היא להביא תיאור פרטני של שיטות התקנה נכונות של טכנולוגית הבנייה המשולבת של ,NUDURA כדי
לוודא את היישומים של כל השלבים בתהליך ולהבטיח בנייה מוצלחת.

כפי שנזכר בפרק ,4 הכנת האתר מהווה חלק משמעותי ביישום הוראות ההתקנה באופן היעיל ביותר ובהבטחת הצלחתו של הפרויקט. פרק זה בנוי בדומה לתהליך הבנייה, החל מהיסוד וכלה בגמורים החיצוניים שניתן ליישם באמצעות טכנולוגית הבנייה
המשולבת של .NUDURA

היסוד מיועד להעברה ולפיזור העומסים ממבנה הבניין מבלי לעבור את יכולת נשיאת העומס הבטיחותית של הקרקע או האבן המיועדת להעמסה. ח ש ו ב! יש להניח את
היסוד על אדמה יציבה או על בסיס גרגירי דחוס בהתאם לדרישות התקינה וקודי הבנייה המקומיים. בדרך כלל על עומק היסוד להיות שווה או גדול מהמרחק של פרטי היסוד מעבר לפני קיר הבטון בתוך התבנית.

לעתים קרובות, הקבלן הוא זה שמבצע את המשימה של מדידת רוחב ועובי היסודות במהלך הבנייה (בהתאם לקודי הבנייה המקומיים.) אם לא עבדתם עם NUDURA בעבר, בכל הנוגע למדידת יסוד, יש לזכור תמיד ש”מרחק בליטה מהשוליים” הוא המרחק בין שטח קיר הבטון בתוך התבנית של NUDURA לשולי היסוד, ולא שטח היסוד החיצוני מקצף EPS ועד שולי היסוד. לפיכך, יש לזכור להוסיף לחישובים 67 מ”מ לכל צד במרחק הבליטה מהשוליים של המקום בו קובעים את ה ע ו ב י הנכוןהתואם ליסוד.

אם התכנון כולל אבן חיפוי או ציפוי בשכבה העליונה מעל התבנית בעלת הרגל לאבן בריק, יש לזכור תמיד שמערכת NUDURA תומכת בציפוי מעבר לפני הבידוד של התבניות המגיעות עד היסוד במרחק מדויק של 108 מ”מ. לכן, תכנית היסוד חייבת לשקף בהתאמה את הרווח הזה. הערה: אם נעשה שימוש בתבנית בעלת עובי בטון עליון מורחב במקביל לתבניות הצרות ב102- מ”מ ברוחב החלל
לעומת התבניות שלמטה, לא יהיה צורך ברווח זה בתכנון.

יש לבדוק תמיד את התכנית לפני הנחת כלים וחומרים בשטח העבודה. במרבית אתרי הבנייה, העבודה בדרך כלל יעילה יותר מתוך היקף הקירות. יש להניח את כל החומרים והכלים הדרושים להרכבת הקיר בתוך אזור היסוד או על הביסוס.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת ולאפשר גישה ליחידות התבנית בעת הצורך תוך שמירה על שטח פנוי של 2.13 מ’ מסביב להיקף הקירות כדי להשאיר מקום להתקנת מערכת התמיכה פיגום ופילוס שתידון בהמשך פרק זה. כמו כן, אתר עבודה נקי ונגיש טומן בחובו יתרונות ייצור ויתרונות בטיחותיים.

בנייה

השיקולים העומדים בבסיס תכנון יסוד לקירות הנבנים באמצעות טכנולוגיית הבנייה המשולבת של NUDURA אינם שונים (בחלקם הגדול) מיסודות לקירות יסוד יצוקים סטנדרטיים או קירות אבן מבטון. אותם פרמטרים של סוג קרקע, יכולת נשיאה, סוג בנייה, סוג חוזקה, גובה בנייה כולל, סוג חומרי הריצוף, גימור חיצוני, שולחן מים ומיון סיסמי חלים, מן הסתם, גם על תכנון יסוד של NUDURA כפי שהם חלים על תכנון מסורתי של חומרי יסוד.

אף על פי כן, על הקבלן לזכור שהאלמנטים הייחודיים שמביאה NUDURA® אל אתר הבנייה מחייבים חשיבה על מספר דברים במהלך שלב התכנון המבני (לדוגמה, מוצר תבנית הקיר מורכב מקצף ,EPS ונותר חלק מהמבנה
המוגמר כאשר קצף ה EPS ניתן להתאמה בקלות לתנאי האתר כנדרש)

לבסוף, חיזוק אנכי של ברזלי שתילה מעניק תמיכה צדית בבסיסו של הקיר. יש להניח את ברזלי השתילה ביסוד או בקצה הביסוס במרכז המונוליתי של קיר הבטון. ברזלי השתילה משמשים כמשקי בנייה המחזקים את החיבור ופלדת הקיר האנכי אינה צריכה להיות מחוברת אליהם. יש להתייחס לתקן הבנייה המקומי של אזור הפרויקט בעניין ריווח המרכז והקוטר של המוט הדרוש לחיבור זה.

תרשים 6.04
תרשים 6.04

סוגי יסוד (רצועה, רצפת בטון, קורות ביסוס קרקעיות, סלע מוצק)

ניתן לשנות את טכנולוגית הבנייה המשולבת של NUDURA® כדי ליצור קירות מבניים מחוזקים המסוגלים להישען על יסודות
הרצועה הבסיסית, רצפת בטון )SOG( וקורות ביסוס קרקעיות המחוברות לסלע המוצק. התבניות יכולות להיות קשורות לבסיס.

כשנעשה שימוש ברצועת יסוד או ביסוס בשיפוע, NUDURA® ממליצה להתקינם 6 מ”מ לתוך המישור. הטולרנטיות ההדוקה של היסוד או של מישור הביסוס שהיא אחת היסודות המרכזיים בבנייה האיכותית של .NUDURA® שלא כמו תבניות קונבנציונליות, יש ליישר את התבניות של NUDURA לאחר הנחת התבניות בנדבך/שורה השנייה. על ידי דחיפה בכוח של היסוד או הביסוס כבדי שיישפכו במסגרת הטולרנטיות הנזכרת מעלה, ניתן יהיה להמשיך את פעולת יישור של הנדבך השני ביעילות תוך צורך מינימלי
במילוי הריווח באמצעות טריז או בחיתוך הקצף כדי להביא את מערכת התבניות לגובה המישורי הנכון.

תרשים 6.05
תרשים 6.05

ניתן ליצור קורות ביסוס קרקעיות באמצעות טכנולוגית הבנייה המשולבת של ,NUDURA® המסוגלת לחצות ולהתחבר לקורות
המחוברות לקרקע. במצבים אלה, יש לעבוד לפי תכנון של מהנדס כדי לוודא שהקורה מסוגלת לתמוך בעומסים שמונחים עליה.

עם טכנולוגית הבנייה המשולבת של ,NUDURA® בעבודה בכל אתר, כגון אתרים עם סלע יסוד משופע תלול, הקבלן אינו צריך לבנות יסודות בטון כדי ליצור משטח אופקי על מנת להרים את התבניות של .NUDURA® במקום זאת, ניתן לתקוע יתדות ברזל בתוך חורים שנקדחו אל תוך הסלע (ומלאים בתערובת של בטון ככל שיידרש) בהתאם לפרופיל התכנית. אז, ניתן פשוט לחרוט על בסיס התבניות ולחתוך אותן על פרופיל הסלע כדי להושיב את התבנית בעמדה הנדרשת, ישירות על ראש הסלע – פעולה בלתי אפשרית בשימוש בתבניות סטנדרטיות או באבני בטון. באתרים כאלה, שאין אליהם גישה ולא ניתן לעבוד בהם בצורה
נוחה, העבודה הופכת לפשוטה וקלה עם .NUDURA®

יסודות מדרגה

אם התכנון כולל יסודות מדרגה, יש לזכור תמיד שהתבניות של NUDURA® הן בגובה של 457 מ”מ. לפיכך, כדי להימנע מחיתוך לא רצוי של התבניות באתר, יתנהלו עבודות ההתקנה על הצד הטוב ביותר אם תוספות ההדרכה יתוכננו לגובה של 457 מ”מ היכן שהקוד המקומי מתיר זאת. הדבר יבטיח שגם כשהתבניות נערמות עם החיבור הנמוך יותר המקושר ליסוד, יחידת התבנית שמתרחבת אל מעבר למדרגה תיערם בצורה חלקה ותינעל על עמדתה מבלי לחתוך את החיבורים (הערה: יש להיוועץ בקוד הבנייה המקומי בנוגע לגובה ולטווח המקסימליים של המדרגה.) ה”שול,” או המשטח הנעול המוגמר, של הראש או התחתית של כל התבניות ,NUDURA® ממוקם למעשה 12.7 מ”מ מעל בסיס התבנית כשהיא מונחת על ראש היסוד. פער זה מייצג את עומקה של כל בליטה כלפי מטה של שן החיבור מתחת לשולי התבנית, שנמצאת גם היא על ראש היחידה לקראת חיבור לנדבך שמעליה. כפי שנזכר מעלה, המתקינים לא יחתכו את בליטות החיבור הללו מאחר שאין כל צורך בכך, ובגלל שבטון נוזלי בנפילה של 125 – 152 מ”מ אינו יכול לזרום בין החיבורים מאחר שהמשטחים קטנים מדי.

אם תכנון גובה המחבר דורש התחלה של נדבך עם יחידת תבנית בחצי הגובה או בגובה חלקי, יש לקחת בחשבון בגובהו
הראשוני של יסוד המדרגה את העובדה שברגע שיחידת התבנית נחתכת ומתהפכת כדי להתחבר ליחידת התבנית למעלה, החיבור אינו קיים יותר כחלק מגובה היחידה. כדי לוודא ששולי התבנית של הנדבך הראשון יהיו בקו אחד עם השוליים
התחתונים של הנדבך השני, יש לתכנן מראש שגובהו החלקי של יסוד המדרגה הראשונה יהיה בדיוק 12.7 מ”מ נמוך יותר
מגובה התבנית החלקית הנמדד מהחתך ועד השול (או משטח המפגש) של התבנית. ראה תרשים 6.07 להמחשת הרעיון.

תרשים 6.07

6.2 הנחת הנדבך הראשון / השורה הראשונה

שטח היסוד או הביסוס, היכן שמתקינים את יחידות התבנית, אמור להיות נקי מפסולת, שאריות או הריסות. יש להתקין את יחידות התבנית תוך תשומת לב רבה לשמירת חלל הקיר כך שיהיה נקי מחומרים זרים (כולל קצף ישן כתוצאה מחיתוך התבניות.) יש להקדיש זמן נוסף כדי לבסס מערך יעיל עבור התבניות בנדבך הראשון וכך לחסוך זמן עבודה על כל הנדבכים הבאים. השקעה נבונה של זמן עבודה בשלב זה תחסוך עבודת חיתוך מיותרת של התבניות ותצמצם באופן משמעותי את הצורך בתמיכה ובחיזוקים נוספים לתבניות.

NUDURA® ממליצה להתחיל את המערך על הקיר הארוך ביותר בכל פינה ולעבוד לכיוון המרכז. יש ליצור את השבלונה סביב הקף הבניין. מנהג זה יוביל לכך שכל חיתוך יהיה קרוב למרכז הקיר ויבטיח שרשתות החיבור יהיו תמיד בשורה אחת ונעולות יחדיו וכך יהיה קל יותר לבצע עבודה נוספת ולהדק חומרי בניין אחרים לרצועות המהדקות. בנוסף, כפי שצוין בחלק המבוא, אם הרשתות יהיו מיושרות לא יהיה צורך בדחיסה במהלך פיזור הבטון.

יש לוודא שהתבניות מהודקות מקצה לקצה כדי לשמור על ממדים תקינים. קליפ החיבור האופקי יסייע לוודא שתבניות הפינה והתבניות הסטנדרטיות יישארו מהודקות מקצה לקצה. NUDURA® ממליצה להשתמש ב8- מקליפ החיבור האופקי עבור הנדבך הראשון, גם לתבניות הפינה וגם לתבניות הסטנדרטיות. אם יש צורך בחיתוכים כדי להשלים את אורכו של הקיר, NUDURA® ממליצה, היכן שזה אפשרי, לחתוך את התבנית באחת משורות החיתוך המיועדות ב EPS המורחב. יש לפעול לפי שורות החיתוך כדי לוודא שחיבור הקצף ימשיך להינעל עם הנדבך הבא של יחידות התבנית. כשהקבלן/מתקין מבצע חיתוך בשורות המיועדות, הדבר יבוא לידי ביטוי בממדי קיר הבניין הכוללים, שיהיו במקסימום סבילות אורך של 25± מ”מ.

הערה חשובה:

אם הקבלן/מתקין צריך לבצע חיתוך בתבנית של יותר מ102- מ”מ של ה EPS ושנמשך אל מעבר לרשת פלסטיק האחרונה, אזי יהיה צורך בתמיכת נוספת לתבנית זו בכדי להבטיח שבמהלך הנחת הבטון לא תיווצר בעיה בשטחים אלה תחת הלחץ. שיטה אחת כוללת שימוש בדבק פיברגלס באורך של 250 מ”מ מפאנל אחד דרך הפאנל הבא כפי שנראה בתרשים .6.09 יש לנהוג בזהירות כדי לוודא שהתבניות יבשות ונקיות מלחות מפני שסרט דבק הפיברגלס לא ידבק, לאחר סרט הדבק יש לרסס בקצף באותם תנאים אלה.

לחילופין, קשירה כרצועות עם חתיכה של קרש בניין יכולה גם לשמש למניעת בליטות או בעיות ב EPS תחת לחץ הבטון. יש לקחת רצועת עץ ארוכה מספיק כדי לעבור מעבר לרצועת ההידוק משני הצדדים של השטח שיש לחזק, כ55- מ”מ ולהבריג לתוך הרשתות המהדקות, כפי שנראה בתרשים .6.10 בדרך כלל, 2 רצועות לכל גובה של תבנית יידרשו כדי להעניק תמיכה מספקת. יש ליישם שיטה זו בשני הצדדים של התבנית בפנים ובחוץ.

 

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת כדי לוודא שפינות הבניין הנן סימטריות ומרובעות כשמבצעים התאמה לממדים שונים של כל קיר. בתכניות בהן הממדים הנם קריטיים לדרישות המקומיות, או שקיימת דרישה לממדי חדרים פנימיים, חיבור קליפ אופקי היא שיטה חלופית שניתן להשתמש בה. החיבור אמור להיות ממוקם ליד מרכז אורך הקיר. כל עוד שהוא יימצא באותה נקודה בכל הנדבכים הבאים, וייתמך על ידי רצועות עץ או רצועות דבק פיברגלס סיבי בכל נדבך, אין מקום לחשוש מפני קליפ החיבור האופקי מאחר שרצועות המהדקות של התבנית מחוברות זו לזו מבחינה מבנית. המתקינים המנוסים של NUDURA® גילו כי

חיתוך של מנעול תבנית באורך של 914 מ”מ והתקנה שלו לתוך כל נדבך, מסייעים לשמירה על המשך ישר.

תרשים 6.09
באופן אידיאלי, אם פועלים על פי הכללים הללו, לא יהיה צורך לחתוך תבניות פינתיות, ואו תבניות טי, באורך של 406 מ”מ, שנבנתה על ידי היפוך תבנית פינה מעל אחרת, תישמר. אף על פי כן, יהיו מערכי תכניות שבהן אורכי הקיר בין הפינות הם כה קטנים כך שיהיה צורך גם בחיתוכים מעבר לשורות או חיתוך תבניות פינה (כולל חיבור של הרכיבים הללו) כדי להשלים את בניית הקיר. במקרים אלה, תידרש תמיכת נוספת לתבנית כזו.

יסודות מיוחדים שיש לזכור בהנחת הנדבך הראשון / השורה הראשונה

קירות T של NUDURA®

במהלך הנחת הנדבך הראשון, יש לקחת בחשבון את תבניות קיר T של NUDURA באותו הקשר של תבנית פינה. תכניות העבודה האפשרויות דומות לאלה שנדונו למעלה, בכל הנוגע להתחלה בפינות של הקירות הארוכים, עבודה לכיוון המרכז ותכנון הכנסת מחבר אנכי בעת הצורך. שוב, על הקבלנים לוודא שהם שומרים על קיזוז של 406 מ”מ של קליפ חיבור כדי להבטיח בצורה הטובה ביותר שהתבניות יעמדו בלחץ הבטון באזור זה. המקומות הטיפוסיים בהם עלולה להתרחש הצטלבות בקיר T הם בחדרי אחסון לא מחוממים, קיר יסוד הצמוד לקירות המוסך ויסודות של חדר שמש. חיזוק נוסף יידרש כדי לעמוד בלחצים של נוזלי בטון מוגברים באזור זה.

קירות T
NUDURA® ממליצה גם לחזק את קירות הT- מבפנים באמצעות שימוש בשיטה הבאה; יש להניח חיזוקים אופקיים בתוך הקיר המרכזי, באורך של רשת אחת או שתיים מעבר לכל צד של קשר הT- (ראה “עמדה א,” תרשים 6.11א,) לחתוך שתי חתיכות של הפלדה המחזקת באורך של 25 מ”מ יותר מרוחב החלל ולהכניס אותן לרשת הראשונה או ולקשור השנייה (ראה “עמדה ב,” תרשים 6.11ב) בחיבור T לפלדה המחזקת בקיר המרכזי. יש לחזור על תהליך זה בכל נדבך / שורה נוספת, אך יש לזכור לא להדק את כבלי הקשירה חזק מדי מפני שהם עלולים ליצור שקע בקיר המרכזי. לקבלן/מתקין לא תהיה הזדמנות לשחרר את הכבל שהוטמע בתוך חלל הקיר.

קליפ חיבור אנכי

לעתים, (במיוחד בתנאים הקיימים באתרים קטנים יותר,) עשוי התכנון להכתיב את הצורך לחתוך את התבניות שלא בהתאם להנחיות המגיעות איתן כדי לכפות על מערך הבניין הסופי להתאים בדיוק לתכנית הקומה. במקרה זה, יש צורך ב”קליפ חיבור אנכי.” לביצוע חיבור אנכי, יש להניח את התבניות זו כנגד זו בחיבור האנכי בגובה הקיר. דרוש חיזוק נוסף, פנימי או חיצוני, כדי לעמוד בלחץ הבטון באזור זה. כפי שנזכר מעלה, התקנת פיסה של רשת פילוס התבנית תבטיח שהקיר ישמור על צורתו הישרה, אך חיזוק נוסף יכול לשמש למניעת היפרדות של התבניות במהלך שפיכת הבטון. ביצוע חיזוק פנימי נוסף הוא פשוט במובן זה שכל מה שנדרש לעשות הוא לקחת כבל קשירה ולכרוך אותו מסביב לרשתות הקרובות ביותר לקליפ האנכי ואז לחברו אליו. יש לבצע הליך זה גם ברשת העליונה וגם ברשת התחתונה של התבנית ולחזור עליו בכל נדבך לאורך גובה הקיר שיש לבנות. יש לזכור לא להדק את הכבל חזק מדי שכן הוא יכול לגרום ללחץ מופרז על הרשתות ולבעיות במהלך הנחת הבטון. ניתן לבצע חיזוק חיצוני באופן פשוט מאוד, באמצעות נטילת פיסות יסוד של יתדות עץ או מפרסים ולהבריגם על רצועות ההידוק בכל צד של הרשתות האנכי. בסופו של עניין, פיסות אלה אמורות להיות באורך של עד 400 מ”מ ושתי פיסות כאלה דרושות לכל נדבך.

קירות רדיוס

יש לשקול את אותם אלמנטים הקיימים בקירות ,T גם בנוגע לתכנון והנחה של הנדבך הראשון לקירות רדיוס. הדבר החשוב בשלב זה של הבנייה הוא לסמן היכן יתחיל ויסתיים הרדיוס בחיבורו לקירות הישרים המהווים חלק מהנדבך הראשון. יש לזהות בתכנית את מיקום הרדיוס ולשרטט אותו בגיר

על הבסיס או היסוד באמצעות סימון המיקום שלו בטריאנגולציה מהקיר הישר הסמוך ו/או מראה מקום המצוין בתכנית הקומה. בשלב הבא, יש להשתמש במיקום הרדיוס ולצייר את הקו החיצוני והפנימי, המשתרע מהקיר עד ליסוד הרצועה או הביסוס ועד נקודת החיבור ההתחלתית והסופית עם הקירות הישרים שבתכנית. מאחר שחיבורים אלה יהיו חיבור אחורי או עליון וידרשו קליפ חיבור אנכי מסוג כלשהו, ניתן לבנות את קיר הרדיוס באופן עצמאי
לעומת שאר הבנייה. לפרטים נוספים על הערכת קיר רדיוס, הרכבתו ובנייתו, יש לפנות לעלון הטכני בנושא בניית קיר רדיוס, הנמצא בנספח ו’ של מדריך זה.

חיזוק פלדה

יש להתקין את חיזוק הפלדה בהתאם לתכנית ולמפרט שהוכנו על ידי מהנדס מוסמך. יש להתאים את מיקום פלדת החיזוק לסטנדרטים המקומיים, לתקנות או לקוד של הסמכות השיפוטית. יש להתקין את פלדת החיזוק האופקית אל תוך החריצים (הנקראים לפעמים זיזי לכידה או עריסות) הקיימים ברשת, המאפשרים התקנה קלה ובטוחה. יש להתקין חיזוק אופקי תמיד לאחר הנחת כל נדבך של יחידות תבנית, אלא אם כן המהנדס ציין אחרת. NUDURA® ממליצה להחליף את עמדת חיזוק הפלדה מנדבך אחד לבא אחריו. כלל זה יוצר כלוב ששומר על מערך חיזוקי הפלדה האנכיים, שיותקנו לאחר מכן (ראה סעיף 6.8).

פלדה

פלדת החיזוק מונחת בדרך כלל על הצד המתוח של הקיר מתחת לשטח ובמרכז הקיר לחיזוקים בשטח העליון. הפלדה מגיעה לאתר באורך של 6 מ,’ מה שאומר שכמעט עבור כל הפרויקטים יש צורך לחבר את המוטות יחדיו בצורה חופפת כדי שישמשו כפלדת חיזוק מתמשכת לקיר. חוץ מקיר הליבה באורך של 102 מ”מ, המוטות החופפים מותקנים בדרך כלל באמצעות חיבורים “ללא מגע” המשמשים למטרה זו בהתאם למרבית הקודים לאומיים הקיימים בנוגע לבטון. אורך החפיפה מחושב בדרך כלל באמצעות הנוסחה 40D או 60D 40( או 60 כפול הקוטר של פלדת הקיר המפורטת.) ראה הערה .1

חפשו באתר