Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הכשרה

טופס הרשמה מקוון

NUDURA מחויבת לרמה הגבוהה ביותר של הכשרה על מנת להבטיח שיהיה לך את הידע הנדרש כדי לבצע את העבודה ביעילות ובביטחון עצמי.

תכנית ההכשרה של נודורה עוסקת בטכנולוגיית הבנייה המשולבת של NUDURA וכן בהליכי ההתקנה הבסיסיים הקיימים בשימוש כיום בענף הבנייה לבתי מגורים ומבני מסחר מבטון. עלות תכנית ההכשרה הינה 150 £ בתוספת מע”מ. הקורס מתחיל בשעה 8:00 ומסתיים ב- 17:00. ניתן יהיה לקבל ארוחת בוקר וצהרים וכן שתייה לא אלכוהולית כל משתתף יקבל מדריך התקנה של NUDURA, מחברת עבודה לסטודנט, DVD להתקנה וכן כובע מצחייה של NUDURA.

תכנית הקורס בראשי פרקים:

מערכת יישור ופיגומים מבוא לטכנולוגיית הבנייה המשולבת של NUDURA
מפרט הבטון, יציקה וציפוף כלים וחומרים
התקנת מכנית וחשמלית אפשרויות בתכנון קירות
פתחי שירות יסודות
דרישות שכבת בקרת אוויר/אדים התקנת תבניות של NUDURA
גימורים פנימיים הגנה מפני לחות DPC
גימורים חיצוניים התקנת פקקי קצה לסגירת חללים סביב
הדבקות מיוחדות חלונות ולדתות
עיצוב קיר ומשקוף, שימוש נכון בטבלאות בנייה הנחת ברזל לחיזוק

מידע מפורט על הקורס

  • עלות תכנית ההכשרה הינה 400.00 ש”ח בתוספת מע”מ.
  • כל משתתף יקבל מדריך התקנה של נודורה, מחברת עבודה וכלי כתיבה.
  • הקורס יועבר באמצעות מצגת PowerPoint, שיחה פתוחה ותצוגות תכלית. יש להגיע 15 לפני תחילת הקורס.

 

חברת NUDURA או אקובילד לא יישאו באחריות לכל נזק כללי, מיוחד, ישיר או עקיף, כולל נזק לגוף, אשר ייגרם למן דהו, כולל אך לא מוגבל למתקין, קבלן, אדריכל, מהנדס, ו/או בעל הנכס כתוצאה מהתקנה או הרכבת מוצרי נודורה או אקובילד שלא הותקנו על פי הוראות היצרן שאקו בילד מספקת. NUDURA או אקובילד שומרים לעצמם את הזכות לבטל כיתה או תחילת הקורס כתוצאה מכל סיבה על פי שיקול דעתה של הנהלת Ecobuild.

לחצו כאן למידע על בנייה בת קיימא

חפשו באתר